اخذ کارت امتحان ترم تابستان از تاریخ 96/05/31 از سایت دانشگاه میباشد

- 31 / مرداد / 96

 

قابل توجه دانشجویان عزیز

اخذ کارت امتحان ترم تابستان از تاریخ 96/05/31 از سایت دانشگاه میباشد و کارتهای قبل از این تاریخ معتبر نمی باشد

summary-address :

آخرین اخبار