نام رشته های با آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

   

  نام رشته های با آزمون مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

  ردیف

  کد رشته

  رشته و گرایش

  گروه آزمایشی

  کد ونام محل دانشگاهی

  1

  40119

  مهندسی برق

  ریاضی فیزیک

  163 واحد شیراز

  2

  40401

  مهندسی عمران

  ریاضی فیزیک

  163 واحد شیراز

  3

  60202

  مهندسی معماری

  ریاضی فیزیک

  163 واحد شیراز

  4

  40675

  مهندسی مکانیک

  ریاضی فیزیک

  163 واحد شیراز

  5

  10201

  دندانپزشکی - دکتری عمومی

  علوم تجربی

  163 واحد شیراز

  6

  30303

  شیمی- کاربردی

  علوم تجربی

  163 واحد شیراز

  7

  50347

  مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی

  علوم تجربی

  163 واحد شیراز

  8

  20803

  حقوق

  علوم انسانی

  163 واحد شیراز

   

  عنوان رشته های دکترای تخصصی

  ردیف

  عنوان رشته

  کد رشته

  1

  زبان و ادبیات فارسی 

  20101

  2

  آموزش زبان انگلیسی

  20312

  3

  روانشناسی بالینی 

  20701

  4

  حقوق خصوصی

  20807

  5

  حقوق عمومی

  20808

  6

  حقوق جزا و جرم شناسی

  20805

  7

  علوم سیاسی – اندیشه سیاسی 

  20879

  8

  علوم اقتصادی – اقتصاد بین الملل

  20955

  9

  علوم اقتصادی – اقتصاد بخش عمومی

  20938

  10

  مدیریت ورزشی – مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی

  21478

  11

  مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمان ها و رویدادهای ورزشی

  21458

  12

  ریاضی – آنالیز

  30113

  13

  فیزیک 

  30201

  14

  علوم زمین شناسی – تکتونیک

  30441

  15

  علوم زمین شناسی – فسیل شناسی و چینه شناسی

  30443

  16

  علوم زمین شناسی – پترولوژی

  30440

  17

  علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

  30580

  18

  علوم جانوری – تکوینی 

  30544

  19

  میکروبیولوژی

  30507

  20

  مهندسی برق – الکترونیک

  40101

  21

  مهندسی برق – مخابرات میدان و موج

  40078

  22

  مهندسی برق – مخابرت سیستم

  40084

  23

  مهندسی شیمی 

  40201

  24

  مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

  40664

  25

  حشره شناسی کشاورزی

  50209

  26

  مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

  40671

   

  عنوان رشته های دکترای تخصصی

  ردیف

  عنوان رشته

  کد رشته

  27

  مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم های کامپیوتر

  41005

  28

  معماری

  60206

  29

  مهندسی مواد و متالورژی

  40720

   

  عنوان رشته های کارشناسی ارشد

  ردیف

  عنوان رشته

  کد رشته

  1

  زبان و ادبیات فارسی

  20101

  2

  زبان و ادبیات فارسی – ادبیات تطبیقی

  20106

  3

  مترجمی زبان عربی

  20203

  4

  آموزش زبان انگلیسی

  20312

  5

  مترجمی زبان انگلیسی 

  20315

  6

   فقه و مبانی حقوق اسلامی

  20454

  7

  تکنولوژی آموزشی 

  20608

  8

  روانشناسی بالینی

  20701

  9

  روانشناسی عمومی

  20705

  10

  حقوق بین الملل

  20804

  11

  حقوق جزا و جرم شناسی

  20805

  12

  حقوق خصوصی

  20807

  13

  حقوق عمومی

  20808

  14

  علوم سیاسی

  20812

  15

  روابط بین الملل

  20810

  16

  علوم اقتصادی – توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

  20958

  17

  علوم اقتصادی – بانکداری اسلامی

  20957

  18

  مدیریت بازرگانی – تجارت الکترونیکی

  21046

  19

  مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات

  21269

  20

  مدیریت آموزشی

  21212

  21

  حسابداری

  21301

  22

  مدیریت ورزشی – مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

  21443

  23

  سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی – مدیریت مخابرات محیطی

  21545

  24

  مدیریت کسب و کار – مالی

  21335

  25

  مدیریت کسب و کار – استراتژی

  21340

  26

  مدیریت کسب و کار – بازاریابی

  21365

   

  عنوان رشته های کارشناسی ارشد

  ردیف

  عنوان رشته

  کد رشته

  27

  ریاضی محض – آنالیز 

  30122

  28

  ریاضی کاربردی – بهینه سازی

  30142

  29

  ریاضی کاربردی – معادلات دیفرانسیل و سیستم های دینامیکی

  30145

  30

  ریاضی محض – هندسه (توپولوژی )

  30147

  31

  فیزیک – نانو فیزیک

  30264

  32

  فیزیک – اتمی و مولکولی 

  30217

  33

  فیزیک – هسته ای 

  30223

  34

  فیزیک – حالت جامد 

  30218

  35

  شیمی – شیمی تجزیه

  30311

  36

  شیمی – شیمی فیزیک

  30313

  37

  شیمی – شیمی آلی

  30314

  38

  شیمی – فیتوشیمی

  30346

  39

  علوم زمین – زمین شناسی اقتصادی

  30430

  40

  علوم زمین – فسیل شناسی و چینه شناسی

  30446

  41

  علوم زمین – زمین ساخت ( تکتونیک)

  30444

  42

  علوم زمین –زمین شناسی نفت

  30437

  43

  زیست شناسی سلولی و مولکولی – بیوشیمی

  30522

  44

  زیست شناسی سلولی و مولکولی – میکروبیولوژی

  30540

  45

  زیست شناسی جانوری- زیست شناسی سلولی و تکوینی

  30594

  46

  زیست شناسی جانوری- فیزیولوژی

  30595

  47

  آمار - آمار ریاضی 

  30807

  49

  ریاضی کاربردی – آنالیز عددی

  30115

  50

  ریاضی محض – جبر

  30121

  51

  مهندسی شیمی – پلیمر 

  40021

  52

  مهندسی شیمی – فرآورش

  40026

  53

  مهندسی برق – شبکه های مخابراتی 

  40076

   

  عنوان رشته های کارشناسی ارشد

  ردیف

  عنوان رشته

  کد رشته

  54

  مهندسی برق – مخابرات سیستم 

  40084

  55

  مهندسی برق – افزاره های میکرو و نانو الکترنیک 

  40085

  56

  مهندسی برق – سیستم های الکترونیک دیجیتال 

  40086

  57

  مهندسی برق – کنترل 

  40151

  58

  مهندسی برق – مدارهای مجتمع الکترونیک 

  40198

  59

  مهندسی شیمی – صنایع غذایی 

  40214

  60

  مهندسی نفت - مخازن هیدروکربوری

  40035

  61

  مهندسی صنایع – مدیریت مهندسی

  40348

  62

  مهندسی صنایع – کیفیت و بهره وری

  40349

  63

  مهندسی عمران – مدیریت ساخت 

  40389

  64

  مهندسی عمران – سازه

  40471

  65

  مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

  40664

  66

  مهندسی مکانیک – ساخت و تولید

  40669

  67

  مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی 

  40671

  68

  مهندسی مکاترونیک

  40632

  69

  مهندسی مواد – جوشکاری 

  40717

  70

  مهندسی مواد – خوردگی و حفاظت مواد

  40742

  71

  مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

  41002

  72

  مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی 

  41024

  73

  مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز 

  41044

  74

  مهندسی انرژی های تجدیدپذیر 

  41304

  75

  مدیریت منابع خاک – منابع خاک و ارزیابی اراضی

  50145

  76

  علوم و مهندسی باغبانی – تولیدات محصولات گلخانه ای

  50180

  77

  علوم و مهندسی باغبانی – گیاهان دارویی

  50181

  78

  علوم و مهندسی باغبانی – گیاهان زینتی

  50182

  79

  علوم و مهندسی باغبانی – سبزی ها

  50183

   

  عنوان رشته های کارشناسی ارشد

  ردیف

  عنوان رشته

  کد رشته

  80

  علوم و مهندسی باغبانی – درختان میوه

  50184

  81

   حشره شناسی کشاورزی

  50209

  82

  علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

  50656

  83

  علوم و مهندسی آب – منابع آب

  50655

  84

  علوم و مهندسی آب – سازه های آبی

  50654

  85

  بیماری شناسی گیاهی

  50607

  86

   شناسایی و مبارزه با علفهای هرز

  50648

  87

  مدیریت شهری 

  60258

  88

  مهندسی معماری

  60202

  89

  کارگردانی نمایش 

  60311

  90

  ادبیات نمایشی 

  60321