Site Map

  رئیس حوزه ، آقای دکتر محمدمهدی رضوانی حقیقی

   

   حوزه ریاست دانشگاه پاسخگو و پیگیر مشکلات مراجعین و پل ارتباط ریاست دانشگاه با دانشجویان و کلیه واحد های استان می باشد

   

  ایشان  دارای مدرک دکتری تخصصی زبان و ادبیات عربی و دارای سوابق کاری به شرح زیر می باشد :

   

  1- معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

  2- سرپرست حوزه معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

  3- عضو کمیته نام اداره کل ثبت احوال استان فارس

  4- عضو کمیته تخصصی مصاحبه دبیران عربی آموزش و پرورش استان فارس

  5- مدیر کل گزینش دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

  6- مدیر مسئول رسیدگی به امور فرزندان شاهد و ایثارگران دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

  7- اولین مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

  8- مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

  9- معاون پژوهشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

  10- عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

  11- مدرس عقیدتی صنایع جنگ افزار فجر سپاه فارس

  12- عضو کمیته انتصابات منطقه یک دانشگاه آزاد اسلامی (در حال حاضر نیز عضو هستم)

  13- عضو کمیسیون موارد خاص

  14- عضو کمیته رسیدگی به تخلفات اداری دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و نیز کمیته انضباطی دانشجویان