دسترسی سریع
×

پانزدهمین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

پانزدهمین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی در واحد شیراز برگزار شد.

پانزدهمین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس

آدرس کوتاه :