قابل توجه دانشجویان گرامی : اطلاعیه مربوط به محل امتحان

- 16 / دی / 96

 

قابل توجه دانشجویان گرامی :

امتحانات دانشکده علوم انسانی در دانشکده مهندسی شیمی برگزار می گردد.

امتحانات دانشکده مهندسی 1 در سالن ورزشی 1 هنرومعماری صدرا برگزارمی گردد.

امتحانات دانشکده مهندسی 2 در سالن ورزشی2 هنرو معماری صدرا برگزارمی گردد.

امتحانات دانشکده اقتصاد و مدیریت در سالن ورزشی 1 پردیس برگزار می گردد.

امتحانات دانشکده کشاورزی و علوم پایه در سالن ورزشی 2 پردیس برگزار میگردد.

امتحانات دانشکده هنر و معماری در همان محل برگزار می گردد.

 

آدرس کوتاه :