عضو هیات رئیسه و معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ، دکتر مرتضی شفیعی

سوابق تحصیلی

دوره دکتری : برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت (گرایش مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات) دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

دوره کارشناسی ارشد : برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت (گرایش مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات) دانشگاه تهران

دوره کارشناسی : برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت (گرایش  مدیریت صنعتی) دانشگاه شیراز

 

موضوع پایان نامه دکتری : طراحی مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای با رویکرد کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی کارایی زنجیره تامین

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد : طراحی یک مدل تحلیل پوششی داده های چندهدفه برای ارزیابی عملکرد آژانس های هواپیمایی استان فارس

 

سوابق اجرایی و کاری

معاون برنامه ریزی و امور اقتصاد دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

 

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار