عضو هیات رئیسه و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و دبیر هیات امنای استان فارس دکتر حمزه سارویی، دکتری زمین شناسی

تحصیلات:

ـ لیسانس زمین شناسی    دانشگاه محل تحصیل: تهران    از سال1357   تا سال 1364

ـ فوق لیسانس زمین شناسی    دانشگاه محل تحصیل: تهران از سال 1365 تا سال 1368

 ـ دکتری تخصصی (ph.D)  زمین شناسی    دانشگاه محل تحصیل: علوم و تحقیقات تهران  از سال 1372 تا سال 1379

مرتبه علمی:     استادیار

 

گزیده ای از مسئولیت های ایشان به شرح ذیل می باشد:

1ـ مدیرگروه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) از سال 1370 تا سال 1379

2ـ معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد از سال 1379 تا سال 1386

3ـ ریاست دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد از سال 1380 تا سال 1381

4ـ ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان از سال 1386 تا سال 1388

5ـ ریاست دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات اصفهان از سال 1388 تا 1390

6ـ ریاست دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از سال 1390 تا 1391

7- ریاست دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی شیراز از 1392 تا 1393

8ـ عضو هیات امنا آستان مقدس احمدی و محمدی (ع)

9ـ معاون پشتیبانی و منابع انسانی آستان مقدس احمدی و محمدی (ع)

10- ریاست دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و دبیر هیات امنای استان فارس از سال 93 تاکنون

 

عناوین کتب و مقالات و طرحهای پژوهشی

1-     جایگاه مطالعات زمین شناسی و ژئومورفولوژی در مدیریت منابع آب در رخدادهای خشکسالی (مطالعه موردی حوضه آبخیز کاهدان خبر) / اولین همایش جایگاه مطالعات ژئومورفولوژی در آمایش سرزمین ، مهرماه 1387

2-     آموزش کیفی؛ ارتقا سطح علمی/ چاپ شده در مجله کارگزاران معرفت ، اسفند ماه 1385

3-     محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در برش امام زاده داوود  (استان فارس)/ چاپ شده در مجله علمی و پژوهشی فصلنامه رسوب و سنگ رسوبی ، سال 1391

4-     چینه شناسی – فسیل شناسی و محیط رسوبی سنگ های کرتاسه زیرین در شمال شرق اصفهان (دیزلو – پیناوند) / چاپ شده در مجله علمی – پژوهشی علوم پایه

5-     بررسی ساختاری دیاپیرهای نمکی منطقه کلوت (شمال خاور اردکان) با نگرشی بر اطلاعات رقومی ماهواره ای/ ارائه شده در بیست و یکمین گردهمایی علوم زمین، بهمن ماه 1381

6-      نقش دانشگاه آزاد در پیشبرد و سند چشم انداز / در همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، تهران – اسفند ماه 1385

7-     مدل سازی آبخوان مهیار شمالی با استفاده از کد کامپیوتری Modflow / چاپ شده در مجله فنی – تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، آبان ماه 1386

8-     گذری بر نقش ژئومورفولوژی در مکان گزینی و برنامه ریزی عمران شهری /  در اولین کنفرانس آموزش زمین شناسی ایران – زاهدان – 1385

9-      کتاب واژه های زمین شناسی

 

مقالات به زبان انگلیسی :

1-      2D Inversion of gravity data using artificial neural networks in order to detection of subsurface cavities/ 13th European meeting of environmental and engineering geophysics, Istanbul, Turkey, September 2007

2-      Electro-osmotic properties of peat/ 3rd International Conference on Problematic soils, Adelaide, Australia, April 2010

3-      A review to comprehensive management of zayanderud basin, Isfahan, Iran/ International Conference on environmental and ecological engineering, Penang, Malaysia, 2011

4-      Lithostratigraphy and biostratigraphy of surmeh formation in folded zagros zone, 2014

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار