ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و دبیر هیات امنای استان فارس حمزه سارویی، دکتری زمین شناسی
آدرس کوتاه :

آخرین اخبار