تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98/1397 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

- 06 / یهمن ماه / 97

 

برنامه زمان بندی نیمسال دوم سال تحصیلی 98/1397

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

انتخاب واحد

شنبه 06/11/97 لغایت جمعه 12/11/97

شروع کلاس ها

شنبه 13/11/97

حذف و اضافه

شنبه 27/11/97 لغایت پنجشنبه 02/12/97

حذف 16/3 وحذف نهایی

شنبه 04/03/98 لغایت پنجشنبه 09/03/98

پایان کلاس ها

پنجشنبه23/03/98

امتحانات پایان نیمسال

شنبه 25/03/98 لغایت پنجشنبه 06/04/98

امتحانات عمومی

سه شنبه 28/03/98، یکشنبه 02/04/98 و چهارشنبه عصر 05/04/98

 

حوزه آموزش دانشگاه

آدرس کوتاه :