دسترسی سریع
×

برنامه زمانبندی مصاحبه دوره دکتری تخصصی منطقه 7 (استان های فارس ، بوشهر ، کهگیلویه و بویراحمد) دانشگاه آزاد اسلامی

برنامه زمانبندی مصاحبه دوره دکتری تخصصی منطقه 7 (استان های فارس ، بوشهر ، کهگیلویه و بویراحمد) دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

مصاحبه دوره دکتری تخصصی منطقه 7 (استان های فارس ، بوشهر ، کهگیلویه و بویراحمد) دانشگاه آزاد اسلامی

 

محل مصاحبه

گروه آموزشی

روز و ساعت

تاریخ مصاحبه

شیراز- کیلومتر 5 جاده صدرا ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز – دانشکده مهندسی 2

کشاورزی

سه شنبه 8 صبح

  97/04/19

علوم پایه

سه شنبه 8 صبح

97/04/19

زبان های خارجی

چهارشنبه8 صبح

97/04/20

علوم پایه

چهارشنبه8 صبح

97/04/20

علوم انسانی

چهارشنبه8 صبح

97/04/20

زبان های خارجی

پنجشنبه8 صبح

97/04/21

هنر

پنجشنبه8 صبح

97/04/21

علوم پایه

پنجشنبه8 صبح

97/04/21

علوم انسانی

پنجشنبه8 صبح

97/04/21

زبان های خارجی

جمعه8 صبح

97/04/22

هنر

جمعه8 صبح

97/04/22

علوم انسانی

جمعه8 صبح

97/04/22

فنی و مهندسی

شنبه8 صبح

97/04/23

هنر

شنبه8 صبح

97/04/23

دامپزشکی

شنبه8 صبح

97/04/23

فنی و مهندسی

یکشنبه8 صبح

97/04/24

دامپزشکی

یکشنبه8 صبح

97/04/24

فنی و مهندسی

دوشنبه8 صبح

97/04/25

متاخرین کلیه

گروه های آموزشی

سه شنبه8 صبح

97/04/26

چهارشنبه8 صبح

97/04/27

 

کلیه گروههای زبان، فنی مهندسی، هنر، علوم پایه و علوم انسانی که در 3 روز مصاحبه دارند 
میتوانند در یکی از این 3 روز به واحد شیراز دانشکده مهندسی 2 بین ساعت 8 تا 10 صبح مراجعه نمایند

آدرس کوتاه :

آخرین اخبار