در جلسه‌ ای که با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و دکتر حمید محمودیان مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاداسلامی استان فارس برگزار شد، دکتر...

۱۳۹۶/۰۲/۱۱ بیشتر بدانید...

  1- سوابق تحصیلی: مدرک نام دانشگاه شهر/کشور سال‌ شروع سال اتمام رشته تحصیلی تخصص دکترا Indian Institute of...

۱۳۹۶/۰۲/۱۲ بیشتر بدانید...

اکنون مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز و از مسئولان جوان، خوش ذوق و صاحب تجربه در حوزه اجرایی فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه و دارای مدرک دکتری تخصصی در رشته فلسفه و کلام اسلامی و عضو...

۱۳۹۶/۰۲/۱۲ بیشتر بدانید...

سوابق تحصیلی دوره دکتری: علوم و تحقیقات تهران دوره کارشناسی ارشد: دانشکده فنی دانشکاه دولتی تبریز(رتبه اول) دوره کارشناسی: دانشکده فنی دانشکاه دولتی تبریز (رتبه اول)   ...

۱۳۹۶/۰۲/۱۱ بیشتر بدانید...

  سوابق تحصیلی دوره دکتری : برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت (مدیریت دولتی-مدیریت تطبیقی و توسعه) دوره کارشناسی ارشد : برنامه ریزی علوم اداری ومدیریت (مدیریت صنعتی - مالی) دوره...

۱۳۹۶/۰۲/۱۲ بیشتر بدانید...