رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز و دبیر هیات امنای استان فارس دکتر محمدکاظم کاوه پیشقدم، دکتری علوم سیاسی   در جلسه‌ ای که با حضور اعضای هیات رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد...

۱۳۹۶/۰۲/۱۱ بیشتر بدانید...

  1- سوابق تحصیلی: مدرک نام دانشگاه شهر/کشور سال‌ شروع سال اتمام رشته تحصیلی تخصص دکترا Indian Institute of...

۱۳۹۶/۰۲/۱۲ بیشتر بدانید...

سوابق تحصیلی دوره دکتری: علوم و تحقیقات تهران دوره کارشناسی ارشد: دانشکده فنی دانشکاه دولتی تبریز(رتبه اول) دوره کارشناسی: دانشکده فنی دانشکاه دولتی تبریز (رتبه اول)   ...

۱۳۹۶/۰۲/۱۱ بیشتر بدانید...